Deze website is verhuisd naar: www.sociaalwijkteamhaarlem.nl

Loket Haarlem is samengevoegd met de sociaal wijkteams. Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het sociaal wijkteam in uw buurt.
Bekijk de nieuwe website voor meer informatie en contactgegevens:

www.sociaalwijkteamhaarlem.nl